Släkten Melin
med anor från Hilda och Samuel Melin i Dimbo
Hem  |  Släktböcker  |  Melinarna i Skara stift  |  Krönikor  |  Släktmöten  |  Bilder  |  Medlemsavgift  |  Släktråd
 
Medlemsagvift

Årsavgiften i den Melinska släktföreningen uppgår till 50 kr för medlemmar fyllda 18 år. Vi skickar inte ut några inbetalningskort. Medlemsavgiften betalas till Bankkonto SEB 50440092647, Melinska släktföreningen. Observera: ange vem det är som är avsändare eftersom det annars inte går att se vem du är som betalar.